Jdi na obsah Jdi na menu
 


členská schůze 03. 03. 2011

20. 2. 2011

 

POZVÁNKA
na členskou schůzi

 

                                                                                           Praha, 20. 02. 2011
Členská schůze se bude konat ve čtvrtek dne 03.03.2011 od 16 00 hodin v prostorech zasedací místnosti CŘ Praha, 4. patro(Washingtonova 7, Praha 1).
Své návrhy na doplnění programu členské schůze zasílejte na adresu posta@celnik.eu nebo volejte na tel. č. 721090212 (Marie Bubeníková) nebo 261334321, 602691571 (Pepa Dörfl).
V rámci konání schůze bude možné uhradit členské poplatky na rok 2011.
Současný návrh programu je:
 • zahájení
 • volba návrhové, mandátové komise a zapisovatel
 • odsouhlasení programu schůze
 • kontrola usnesení z minulých schůzí
 • zpráva o činnosti KCP v roce 2010
 • zpráva o hospodaření v roce 2010
 • zpráva revizní komise za rok 2010
 • schválení plánu činnosti na rok 2011
 • různé
  • delegace zástupců na konferenci Spolku celníků ČR (Zdobnice 11.-13. 3.2011)
  • vyloučení z důvodu neplnění členských povinností
 • diskuze
 • návrh usnesení
 • závěr
 
Svou účast i neúčast prosím nahlaste nejpozději do 28. 02. 2011 na e-mailovou adresu: posta@celnik.eu. Členy, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, žádáme o pověření plnou mocí některého z členů KCP, který se schůze zúčastní. Formulář plné moci je umístěn zde. Podepsanou plnou moc (ne kopii) je nutné předložit nejpozději před začátkem konání členské schůze členovi Rady KCP.
Zároveň Vás prosím o předání informace o konání členské schůze všem členům Klubu celníků Praha.
 
Rada Klubu celníků Praha
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář