Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Klubu celníků Praha
 
V listopadu 2001 několik pracovníků regionu Celního ředitelství Praha reagovalo na výzvu Spolku celníků České republiky a domluvilo se na založení Klubu Spolku celníků při CŘ Praha. Na schůzce, která byla za tím účelem svolána, bylo zvoleno představenstvo Klubu a revizní komise. Následně pak byly provedeny všechny nezbytné kroky pro registraci a fakticky Klub začal fungovat počátkem roku 2002 v počtu 13 členů.
 
První velkou akcí bylo finanční sbírka na řešení tíživé situace kolegy Andra, kterému byly amputovány dolní končetiny. Klub se, kromě zaměstnanců CŘ Praha, obrátil i na Spolek celníků ČR a požádal o poskytnutí příspěvku z Konta „Celník v tísni“. Na základě tohoto požadavku, Spolek celníků vyhlásil celorepublikovou sbírku v rámci, které bylo vybráno a p. Androvi předáno celkem 130.000 Kč. Předání se zúčastnil předseda Spolku celníků p. Adam, který předával symbolický šek na výše uvedenou částku, předsedkyně Klubu Spolku celníků při CŘ Praha pí. Pešková, náměstek ředitele CŘ Praha Mgr. Dostál. Prakticky se jednalo o první akci Klubu, která se opravdu vydařila a to díky Spolku celníků, ale také celé řadě dárců i anonymních, kteří na tuto dobrou věc přispěli.
 
V únoru 2002 vzrostl počet členů na 18.
 
Do pracovního programu byly zařazeny i sportovní akce. První z nich byl III. ročník cyklistického závodu „O Putovní pohár ředitele CŘ Praha“, který již tradičně pořádá kolektiv celníků z Rakovníka. Klub převzal záštitu nad tímto závodem a od sponzorů získal finanční prostředky, které byly použity na zakoupení cen, dárkových předmětů apod.
 
Z iniciativy Klubu byl uspořádán pro podnikatelskou veřejnost seminář na téma „Celní zákon po rozsáhlé novele provedené zákonem č. 1/2002 Sb.“ Účastníci měli možnost si rovněž zakoupit celní zákon. Seminář byl úspěšný i pozitivně hodnocený. Na podzim byl naplánován navazující seminář k prováděcím vyhláškám. Bohužel záplavy, které postihly naše město a okolí, a posléze i celá řada organizačních opatření způsobily, že další seminář neproběhl a byl odložen na jaro roku 2003. Po této přírodní katastrofě Spolek celníků poskytl pracovníkům, postiženým povodněmi, z konta „Celník v tísni“ finanční výpomoci.
 
V závěru roku 2002 byli přijati za členy 2 další pracovníci a tak první rok činnosti klubu byl uzavřen s celkovým počtem 20 členů.
 
V dalším období zájem o členství v Klubu roste. Program Klubu se stává zajímavější a rozmanitější. Klub se již pravidelně podílí na zmiňovaných cyklistických závodech, dále na rybářských závodech a nově i střeleckých závodech. Samotný Klub pak pořádá turnaj v malé kopané a později i v bowlingu. Návštěvou muzikálů a zájezdy na jižní Moravu se začíná rozvíjet i kulturní vyžití členů.
 
 Při pořádání turnaje v malé kopané se podařilo navázat spolupráci se slovenskými kolegy, kteří se nyní již tradičně tohoto turnaje zúčastňují. Naopak členové Klubu se zúčastňují turnaje v malé kopané na Slovensku. Jsme také pravidelně zváni na předvánoční turnaj v badmintonu do Košic. V rámci této spolupráce se v září 2005 uskutečnil zájezd členů Klubu na východní Slovensko. V přátelské atmosféře jsme se setkali nejen s našimi kolegy v nejvýchodnějším cípu Slovenska, ale rovněž jsme poznali řadu kolegů z Ukrajiny.
 
Zapomenuto nebylo ani na pořádání seminářů. Zorganizovali jsme jich několik – téma “Intrastat, Správní řád, Celní řízení, DPH aj.“ V této činnosti chceme pokračovat, a také ze strany podnikatelské veřejnosti je vyvíjen tlak na pořádání těchto seminářů.
 
V závěru roku 2005 má naše členská základna již 53 členů a 4 příznivce.
 
Na počátku roku 2006 jsme pak na výroční schůzi zhodnotili dosavadní čtyřleté období našeho působení, zvolili novou radu a shodli se na dalším programu, který bude zaměřen, jak na sportovní, tak i kulturní činnost, rovněž však i na informační servis pro širokou podnikatelskou veřejnost. Členové se také dohodli na změně názvu a to na Klub celníků Praha.