Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi(25)

23. 2. 2009

Členská schůze se bude konat ve středu dne

18. 03. 2009 od 16 15 hodin

v prostorech zasedací místnosti CÚ Praha 1 (Washingtonova 11, P1).

Své návrhy na doplnění programu členské schůze zasílejte na adresu posta@celnik.eu nebo volejte na tel. č. 721090212 (Marie Bubeníková) nebo 602691571 (Pepa Dörfl).
V rámci konání schůze bude možné uhradit členské poplatky na rok 2009.
Současný návrh programu je:
 • zahájení
 • volba návrhové a mandátové komise
 • odsouhlasení programu schůze
 • kontrola usnesení z minulých schůzí
 • zpráva o činnosti KCP v roce 2008
 • zpráva o hospodaření v roce 2008
 • zpráva revizní komise za rok 2008
 • členská základna
 • schválení plánu činnosti na rok 2009
 • různé – delegace zástupců na konferenci Spolku celníků ČR (Jíloviště 27.-29.3.)
 • diskuze
 • návrh usnesení
 • závěr

Svou účast i neúčast prosím nahlaste nejpozději do 13. 03. 2009 na e-mailovou adresu: posta@celnik.eu.

Členy, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, žádáme o pověření plnou mocí některého z členů KCP, který se schůze zúčastní.

Formulář plné moci je umístěn zde. Podepsanou plnou moc je nutné předložit nejpozději před začátkem konání členské schůze členovi Rady KCP.

Zároveň Vás prosím o předání informace o konání členské schůze všem členům Klubu celníků Praha.
 
Rada Klubu celníků Praha
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Omluva

(Zdeněk Mamula, 2. 3. 2009 9:07)

Tímto omlouvám svou neúčast na členské schůzi - plnou moc zasílám
a jsem s pozdravem.
Zdeněk Mamula