Jdi na obsah Jdi na menu
 


pozvánka na členskou schůzi 17.12.2008

3. 12. 2008

Členská schůze Klubu celníků Praha se bude konat ve středu dne                  17. 12. 2008 od 16 00 hodin

v prostorech zasedací místnosti CÚ Praha 1 (Washingtonova 11, P1).

Své návrhy na doplnění programu členské schůze zasílejte na adresu posta@celnik.eu nebo volejte na tel. č. 721090212 (Marie Bubeníková) nebo 602691571 (Pepa Dörfl).
Současný návrh programu je:
 • zahájení
 • volba návrhové komise
 • odsouhlasení programu schůze
 • kontrola usnesení z minulých schůzí
 • zpráva o činnosti KCP v roce 2008
 • hospodaření (členské příspěvky, příjmy, výdaje)
 • členská základna
 • návrh plánu činnosti na rok 2009 (semináře, sport, kultura)
 • různé – životní jubilea členů, poděkování za aktivitu při pořádání akcí
 • diskuze
 • návrh usnesení
 • závěr

Svou účast i neúčast prosím nahlaste nejpozději do 15. 12. 2007 na e-mailovou adresu: posta@celnik.eu. Členy, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, žádáme o pověření plnou mocí některého z členů KCP, který se schůze zúčastní.

Zároveň Vás prosím o předání informace o konání členské schůze všem členům Klubu celníků Praha.

Po skončení oficiální části schůze bude navazovat vánoční večírek. Z tohoto důvodu žádám dobrovolníky, aby se ozvali kvůli pomoci s přípravou.

Rada Klubu celníků Praha