Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář Intrastat - leden 2011

9. 12. 2010

Seminář na téma
Změny v provádění INTRASTATU v roce 2011

Termín: středa 12. ledna 2011 od 9.00 – 15.00 hod.
Místo: Školící středisko celní správy, Všenorská 180, Jíloviště
Lektor: JUDr. Otakar Krátký
Cena: 990, – Kč

Program:
08.30 – 09.00 hod. prezentace účastníků
09.00 hod. začátek přednášky
12.00 – 13.00 hod. oběd
14.00 – 15.00 hod. předpokládaný závěr přednášky

Termín podání přihlášek:       5. ledna 2011

Přihlášku na tento seminář je zde

Úhrada poplatku:
1. v hotovosti, před zahájením semináře
2. poukazem na účet u České spořitelny č. ú. 1943162309/0800
       platbu oznamte předem a
       přineste s sebou potvrzení o uskutečněné platbě               


Přihlášky zasílejte na adresu:
Josef Dörfl
Klub celníků Praha
(Celní ředitelství Praha)
Washingtonova 7
113 54 Praha 1
e-mail (preferovaná komunikace)posta@celnik.eu 

Dotazy na telefon: 721090212 – Marie Bubeníková

S účinností od 1. 1. 2011 se vydává ve Sbírce zákonů nová vyhláška č. 317/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství. Počínaje výkazy za měsíc leden 2011 dochází tak k několika důležitým a zásadním změnám v provádění Intrastatu a mění se i pravidla pro uvádění statistických údajů do celního prohlášení, např. o povaze transakce (druhu obchodu). 

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají tak povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Určen je i těm, kteří je zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat a při předávání těchto dokladů celním orgánům.

Cílem semináře je nejen seznámit jeho účastníky s novými pravidly pro Intrastat v roce 2011, ale i podat všechny základní informace o jeho provádění a vyložit ta ustanovení předpisů o něm, jejichž správné provádění v praxi činí největší potíže nebo jsou na ně nejčastěji směrovány dotazy ze strany zpravodajských jednotek a jejich zástupců. Současně bude účastníkům semináře odpovězeno na jejich dotazy k dané problematice.

Seminář bude zaměřen na tyto termíny:

■ výklad všech změn v provádění Intrastatu vyplývajících z novely vyhlášky č. 201/2005 Sb., jejíž účinnost nastane 1. 1. 2011, z nichž nejvýznamnější jsou: 
- změna pravidel o forměpodávání výkazu pro Intrastat
- nový seznam kódů povahy transakcí
- nová pravidla pro uvádění údajů o množství zboží
- snížení rozsahu vykazovaných údajů
- změny ve vykazování údajů o některých zvláštních druzích zboží a jeho pohybech
- nové podmínky pro dodatečné opravy nepřesně a chybně vykázaných údajů 
■   vysvětlení všech základních pravidel k provádění Intrastatu se zaměřením na ta nejproblematičtější a v praxi nejobtížnější 
■ dotazy účastníků k otázkám provádění Intrastatu a odpovědi na ně

Přednáší a na dotazy odpovídá: 
JUDr. Otakar KRÁTKÝ
spoluautor vyhlášek i příruček pro provádění Intrastatu  

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář