Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uplatňování spotřebních daní v zahraničním obchodě v roce 2010

3. 2. 2010
Termín podání přihlášek:                 17. 02. 2010

 

 

 

Formulář přihlášky: formát MS Word; formát PDF

Termín: středa 24. února 2010 od 9.00 – 15.00 hod.
Místo: Školicí středisko celní správy, Všenorská 180, Jíloviště
Lektor:JUDr. Jiří Babiš

Program: 
08.00 – 09.00 hod. prezentace účastníků
09.00 hod. začátek přednášky
12.00 – 13.00 hod. oběd
15.00 hod. předpokládaný závěr přednášky

 

 

Cena: 990, – Kč

Úhrada poplatku:

1.v hotovosti, před zahájením semináře

2.poukazem na účet u České spořitelny č.ú. 1943162309/0800
platbu oznamte předem  a
přineste s sebou potvrzení o platbě                           

Přihlášky zasílejte na adresu:
Josef Dörfl
Klub celníků Praha (Celní ředitelství) 
Washingtonova 7, Praha 1, 113 54
e-mail: posta@celnik.eu                                                    

Dotazy na telefon:
+420 721 090 212 - Marie Bubeníková

 

ÚVOD

Dnem 1. 4. 2010 všechny členské státy EU musí uvést do praxe Směrnici Rady č. 2008/118 ES o „Obecné správě spotřebních daní“, která má být do českého právního řádu realizována novelou obecné části zákona o spotřebních daních, jejíž návrh je již také znám a s ohledem na obsah směrnice, nebude příliš měněn ani v Parlamentu ČR. 

Seminář je určen pro všechny subjekty, které podnikají v oblasti výroby, držení a skladování, odesílání a přijímání vybraných výrobků podléhajících spotřební dani
či jejich dopravě. Nový právní předpis EU podstatným způsobem mění podmínky dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně včetně přeprav na daňovém území ČR se zavedením elektronického systému EMCS a mění také právní podmínky zejména obchodování s vybranými výrobky v rámci provádění zahraničně obchodní činnosti.
 
OBSAH
1.      Základní informace strategii správy spotřebních daní a obsahu Směrnice EU č.2008/118 ES.
2.      Novela zákona o spotřebních daních.
a)     Změny v osobách subjektů, které obchodují s vybranými výrobky v režimu s podmíněným osvobozením od daně a nové podmínky jejich činnosti.
b)     Doprava vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně:
1.      Obecná charakteristika systému EMCS /elektronické sledování dopravy/
2.      Doprava vybraných výrobků na daňovém území ČR.
3.      Doprava vybraných výrobků mezi členskými státy EU.
4.      Vývoz vybraných výrobků při dopravě v režimu s podmíněným osvobozením od daně.
5.      Porušení podmínek dopravy a jejich daňové důsledky.
c)      Zajištění daně a prostředky zajištění daně v nových podmínkách.
d)     Obchodování s vybranými výrobky ve volném daňovém oběhu a podmínky jejich dopravy.
1.      Pořízení vybraných výrobků v jiném členském státě EU a jejich doprava do ČR.
2.      Vývoz vybraných výrobků mimo EU.
3.      Dodání vybraných výrobků do jiného členského státu EU.
4.      Vracení daně.
e)      Povinné značení vybraných výrobků a jeho uplatňování v zahraničním obchodě.
1.      Povinné značení lihu ve spotřebitelském balení.
2.      Povinné značení tabákových výrobků.
3.      Povinné značení/značkování minerálních olejů.
3.      Uplatňování předpisů o dani z přidané hodnoty při obchodu s vybranými výrobky.
1.      Dovoz a vývoz vybraných výrobků.
2.      Obchodování s vybranými výrobky v rámci EU.
 
 

MATERIÁLY 

zákon č. 292/2009 Sb. (zdroj Sbírka zákonů ČR)
Zákon,kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

zákon č. 292/2009 Sb. (znění zákona)
Zákon,kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

zákon č. 353/2003 Sb. (kompletní znění zákona)
zákon o spotřebních daních

Směrnice Rady 2008/118/ES (zdroj Úřední věstník EU)
ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář